Abja Õunaaia cup III( pitbaikide maastikusõit) juhend

Võistlused, laadad, messid, kokkutulekud, matkad ja reisikirjad
Tarmo5
Tavakasutaja
Posts: 45
Joined: 12. Nov 2004 01:00
Location: Viljandimaa, Abja-Paluoja

Abja Õunaaia cup III( pitbaikide maastikusõit) juhend

Unread post by Tarmo5 » 19. Sep 2011 19:32

ÕUNAAIA CUP III etapp


I AEG,KOHT, VÕISTLUSKLASSID
Võistluste aeg: 9. oktoober. 2011
Võistluste koht: Viljandimaa, Abja –Paluoja Gümnaasium
Võistluste määrang: Abja Õunaaia Cup III etapp

Võistlusklassid
• Pitbike: 100-125cc ( võrdsed)
• Pitbike: 100-200cc ( vabaklass)
• Pitbike: 100-200cc (hobiklass ) pole omanud litsentsi krossis

II VÕISTLUSTE KORRALDUS
Korraldaja: Abja Gümnaasiumi tehnikaring “KÕRR”
Peakohtunik: Tarmo Raba 5218743/ Tarmo5@hot.ee
Peakohtuniku abi: Liina Valt/ Elen Raba
Rajameister: tehnikaringi poisid / Tarmo Raba

Kontrollitakse masina korrasolekut ja vastavust tehnilistele tingimustele.

VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE
Käesolevaga loobun kõigist oma õigustest hagi või ükskõik missugust kaebust esitada minu hoolimatusest tuleneva kahju eest või mis iganes isiku poolt Abja Õunaaia korraldajatele, omanikele, kohtunikele ja kõigi teiste isikute ning osaliste, kes on antud üritusega seotud, vastu, mille ajal tekkinud vigastuse all vara või inimene kannatab, kaasa arvatud halvatus ja surm üritusel ja selle teritooriumil osaledes. Olen teadlik ohuriskist endale ja oma varale, valmistutudes ette ja osaledes üritusel ning selle teritooriumil ja tuginedes enda isiklikule otsustusvõimele ja oskustele, võtan enda peale kõik riskid ja siinkohal nõustun hüvitama kõik kulud isikutele ja üritusega seotud organisatsioonidele minu hooletust käitumisest tekkinud kahjude eest.
Alla 18a võistlejal lapsevanema kohalolek kohustuslik, sest kohapeal peab täitma registreerimis-vastutuslehe.
Võistleja võistleb omal vastutusel, sündmuskohal meditsiinitöötaja esmaabiks.

III AJAKAVA
Registreerimine garaazi ees platsil 09:00-10:30
Rajaga tutvumine 10:30-11:00 (Mini MX 2 ring)
Stardid 12:00
Sõitude pikkus 5 - 9 ringi( täpsem ringide arv kohapeal). Igas stardis lubatakse rajale kuni 12 võistlejat ( täpsem arv selgub registreerunute hulgast).
Mini MX stardi alagrupi loosimine toimub registreerimisel. Registreerimisel loosi järgi jaotatakse võistlejad gruppidesse: 1. grupp : loosinumber 1-12, 2. grupp: loosinumber 13-24, 3. grupp: loosinumber 25-36 4. grupp : loosinumber 36-48 jne

Kui võistlejaid on igas grupis 12 siis jaotatakse neid nii
Iga gruppi 1.-2. koht lähevad A finaali
Iga grupi 3.-4. koht lähevad B finaali
Iga grupi 5.-6. koht lähevad C finaali
Iga grupi 7.-8. koht lähevad D finaali
Iga grupi 9.-12. koht lähevad E finaali

Finaal stardid hobiklass
1. start Mini MX E grupp
4. start Mini MX D grupp
7 .start Mini MX C grupp
10. start Mini MX B grupp
13. start Mini MX A grupp

Finaal stardid-125cc
2. start Mini MX E grupp
5. start Mini MX D grupp
8 .start Mini MX C grupp
11. start Mini MX B grupp
14. start Mini MX A grupp

Finaal stardid vabaklass 100-200cc
3. start Mini MX E grupp
6. start Mini MX D grupp
9 .start Mini MX C grupp
12. start Mini MX B grupp
15. start Mini MX A grupp


Korraldaja jätab õiguse võistluskorraldust, stardisuurusi, ajakava muuta.

IV REGISTREERIMINE JA STARDIMAKS
Võistluste eelregistreerimine alates 19.09.2011- 06.10.2011
Eelregistreerunutel starditasu -15 EUR-i
Alates 07.10.2011 starditasu 25 EUR-i


Osavõtutasu võib kanda arvenumbrile 221043386641 Tarmo Raba ( Abja Gümnaasiumi tehnikaring) Swedbank, märkida (õunaaed III, klass, nimi, stardinumber,tel).
Esimestel registreerunutel parem võimalus stardinumbrile,soovituslikult võiks vaadata ATM RACINGU lehelt 2011a stardinumbreid mis on vabad, kui stardi numbrid ühtivad võetakse ühendust(selleks ka eelregistreerimisel telefoninumber).
Võistlusele registreerunuid näete veebilehel:
http://www.abjatehnikaring.com


V VÕISTLUSTINGIMUSED
Võistlustrass asub Abja-Paluojas Gümnaasiumi õunaaias
Raja pikkuseks on ~ 1300m. Raja pildid: http://www.abjatehnikaring.com/news.php?extend.75

Boksialas(autoparklast-stardioote boksideni) lükatakse mittekäivat ratast mitte ei sõideta, selle eiramine lõpeb võistleja diskvalifitseerimisega. Autoparkla asub gümnaasiumi hoovis oleval platsil ja selle lähiümbruses.


VI AUTASUSTAMINE
Autasustamine toimub peale sõitude lõppu. Autasustatakse PARIMAID.

KÕIGIL VÕISTLEJATEL KOHUSTUSLIK MOTOKROSSI KAITSEVARUSTUS.
NB: Võimalus trenniks rajal ( soovituslikult pühapäeviti)
Tel:5218743 TarmoPost Reply