IDASÕÕR 2013

Võistlused, laadad, messid, kokkutulekud, matkad ja reisikirjad
fomoco
Tavakasutaja
Posts: 580
Joined: 04. Oct 2011 00:00
Location: Virumaa
Contact:

IDASÕÕR 2013

Unread post by fomoco » 21. May 2013 07:18

IDASÕÕR 2013 juhend

1. Aeg ja koht
1.1. Orienteerumine toimub laupäeval, 25. mail 2013 üldiseks liikluseks avatud teedel.
1.2. Orienteerumise start antakse Iisakus Ida-Virumaal.
1.3. Orienteerumise finis asub Iisakus Ida-Virumaal
1.4 Orienteerumise autasustamine toimub NiinsaarePuhkekeskuses Ida-Virumaal
1.5. Info orienteerumise kohta tel. 5117543 või e-mailil: idasoor@iv.ee
1.6. Võistluse kodulehekülg asub www.iv.ee/idasoor

2. Ajakava
10.00 - 11.45 Kogunemine ja orienteerujate registreerimine
12.00 Start
13.00 - 16.00 Lisakatsed
18.00 Finis
Autasustamine orienteeruvalt 20.00 Niinsaare Puhkekeskuses Ida-Virumaal
Saun ja seltskonnamängud koos ühislaulmisega
ööbimine telkides või siseruumides

3. Orienteerumise kirjeldus
3.1. Orienteerumise põhidokumentideks on rajakaardid. Võistleja ülesandeks on digitaalselt pildistada stardis, läbitud kontrollpunktides, lisakatsetel ja finisis asuvaid numbriga ja QR-koodiga plakateid.
3.2. Kell 12.00 antakse võistlejatele kaart, misjärel võib startida orienteerumisele.
3.3. Võistleja on orienteerumise lõpetanud, kui ta on finisis QR-koodi pildistanud. Stardis, läbitud kontrollpunktides, lisakatsetel ja finisis asuvaid numbriga või tekstiga ja QR-koodiga plakateid sisaldavad .JPG-formaadis pildifailid antakse üle finisikohtunikule vahetult peale finiseerumist.

4. Kontrollpunktide iseloomustus ja kontrollpunktide tähistus
4.1. Kõik kontrollpunktid asuvad tavaliiklusele avatud teede ääres.
4.2. Kontrollpunktide tähistus:
Lihtsad kontrollpunktid on tähistatud kaardil punase ringiga
Keskmise raskusastmega kontrollpunktid on tähistatud kaardil punase kolmnurgaga.
Rasked kontrollpunktid on tähistatud kaardil punase ruuduga.
Eriti rasked kontrollpunktid on tähistatud kaardil punase viisnurgaga.
Kombineeritud kontrollpunktid - kontrollpunktid, mis koosnevad lihtsast ja keerulisest kontrollpunktist.
4.3. Maastikul on kontrollpunktid tähistatud kilelindiga ja igas kontrollpunktis on numbriga ja QR-koodiga plakat.
4.4. Kontrollpunktides võib olla infot "peidetud" kontrollpunktide kohta.
4.5. Pildistamisreeglid
Fotoaparaadi kell võiks olla õige. NB! Võistluse ajal kellaaega muuta ei tohi!
Võistleja peab olema varustatud digitaalse fotoaparaadiga, mis tagab kontrollfotol kajastatud kujutise selge nähtavuse. Samuti peavad olema tehnilised vahendid fotode laadimiseks läbi USB liidese kohtunike arvutisse. Loetamatu foto korral punkt arvesse ei lähe.
Fotoaparaadi mälukaart peab enne starti tühi olema ja võistluse jooksul ei tohi teha kõrvalisi pilte.
Kontrollpunkti läbimise tõendamiseks peab võistleja pildistama KP-d märgistavat QR-koodi ja numbrit. Lisaülesande läbimisel kohtuniku poolt näi datavat QR- koodi.
Arvestatud kontrollfotol peab kaadris tuvastatavalt näha olema KP-d tähistav QR-kood ja kontrollpunkti number.
5. Punktiarvestus
5.1. Kontrollpunktid annavad punkte järgmiselt:
Lihtne kontrollpunkt - 5 punkti.
Keskmise raskusastmega kontrollpunkt - 10 punkti.
Raske kontrollpunkt - 15 punkti.
Eriti raske kontrollpunkt - 20 punkti.
Kombineeritud kontrollpunkt vastavalt kombinatsioonile, näiteks ring ja kolmnurk - 15 punkti
5.2. Võistlustulemuste arvestuses läheb igal võistlejal kirja esimesena läbitud lisakatse tulemus.
5.3. Lisakatse tulemust arvestatakse kõigil lisakatse läbinud võistlejatel.
5.4. Kontrollaja ületamise korral trahvitakse iga hilinetud minuti eest võistlejat 3 miinuspunktiga.
5.5. Võistluse võidab võistleja, kes kogub summaarselt kõige suurema punktisumma.
5.6. Võrdse tulemuse korral eelistatakse orienteerumisel rohkem punkte kogunud võistlejat.
5.7. Kontrollaja sees finiseerinud võistlejatel ajalist paremusjärjestust ei arvestata.
5.8. Kadunud QR-koodiga kontrollpunkti ei arvestataühelgi võistlejal.

6. Võistlusmasinad, võistlejad, võistlusklassid, varustus.
6.1. Võistelda on lubatud kuni kolmerattalise sõidukiga.
6.2. Võistlusratas peab vastama Liiklusseadusega kehtestatud tehnonõuetele.
6.3. Lubatud on igasugused lisamõõteriistad.
6.4. Võistlejal on lubatud kaasa võtta kaassõitja(d).
6.5. Arvestust peetakse kahes võistlusklassis: Asfalt ja Kruus. Võistleja otsustab registreerimisel, millise klassi arvestuses ta võistleb.
6.6. Kohustulik varustus:
digitaalne fotoaparaat ning lisavarustus USB kaudu fotode arvutisse laadimiseks. Võib ka olla korraliku kaameraga nutitelefon.
NB! QR koodi lugemise tarkvara ning internetiühenduse olemasolu pole vajalik.

7. Vajalikud dokumendid
7.1. Registreerimisankeet (täidetakse www.iv.ee/idasoor/regamine või kohapeal).
7.2. A-kategooria juhiluba
7.3. Mootorratta registreerimistunnistus kehtiva tehnoülevaatuse märkega.
7.4. Mootorratta kasutusõigust tõendav dokument kui võistleja ei ole kantud mootorratta tehnilisse passi.

8. Registreerimine ja osavõtumaks
8.1. Registreeruda saab internetis, www.iv.ee/idasoor/regamine oleva registreerimisankeedi alusel või kohapeal enne starti..
8.2. Kulutuste osaliseks kompenseerimiseks on kehtestatud osavõtumaks. Osavõtutasu laekumisel kuni 23.05.2013 on osavõtumaks 20 EUR, hiljem ja kohapeal - 25 EUR. Võistleja loetakse registreerunuks peale osavõtutasu laekumist. Kaassõitja ei pea tasuma osavõtutasu.
8.3. Osavõtutasu saab maksta kohapeal sularahas võiülekandega Hannes Arus arveldusarvele 10010429838011 (selgitusse Idasõõr 2013, klass ja osavõtja nimi).
8.4. Registreerunud võistleja võistlusele mitteilmumise korral osavõtutasu ei tagastata.
8.5. Võistlus toimub kui startijaid on üle 3 võistlejat ühes võistlusklassis.

9. üldised kohustused
9.1. Võistlejad on kohustatud kogu võistluse jooksul täitma Liiklusseaduse nõudeid, võimalike avariide ja rikkumiste korral kannab täielikku vastutust võistlusratta juht.
9.2. Orienteerumise käigus on võistlusratta hooldamine, remont ja tankimine lubatud kogu võistlustrassil.

.....................................................
NB!
Mina pole antud üritusega seotud, ning pole kindel, et osalema lähen.

Googlemoogle kaudu oli suht võimatu mingit infot leida selle kohta, sellepärast siia postitangi.Post Reply